ליטיגציה

תחומי התמחות: contracts

  • דיני המכרזים (צווי מניעה).
  • עניינים מקומיים
  • תביעות מקרקעין.

 

בשנים האחרונות אני נתקל פעמים רבות בתופעה של חיוב (לא סטנדרטי כלל) בהיטלי השבחה על ידי העיריות השונות ברחבי הארץ, זאת במסגרת עסקאות מכירת דירות מגורים והצורך לקראת סיום העסקה להמציא לרוכשים אישור עיריה על העדר חובות בהיטל השבחה מאת העיריה הרלוונטית.

לכאורה, המדובר בזכות לגיטימית של העיריות אשר רשאיות על פי חוק לגבות היטל השבחה באם במהלך השנים מאז רכישת הנכס על ידי המוכר ועד מכירתו אושרו תוכניות בניין עיר המשביחות את ערך הנכס. או אז המוכר אשר "כביכול" נהנה מפעולות תכנוניות אלו על ידי הרשויות והשביח את נכסו כך שביום מימוש הזכויות נכסו שווה יותר כסף חב בהיטלי השבחה.

אך כשאני אומר "לא סטנדרטי" אני מתכוון לדרישות שונות ומשונות של הרשויות לחיוב בהיטל השבחה בתחום ה"אפור מאוד". רק לשם המחשה: חיוב בהיטל השבחה בגין האפשרות להתקין מזגנים במרתף הבית. חיוב בגין היטל השבחה לדירה בקומה הראשונה בבניין משותף כאשר ינשם זכויות בניה על גג הבניין, אשר שייכות לדיירי הקומה האחרונה בלבד ועוד ועוד.

 

מוכרי דירות צריכים להיות מודעים, ראשית לצורך לבדוק היטב בטרם מכירת הדירה במחלקת היטל השבחה בעיריות השונות האם צפוייה להם חבות בהיטל השבחה בגין מימוש הזכויות בנכס. שנית, לא לקבל כל דרישה לחיוב בהיטל השבחה כמובן מאליו ולהתייעץ עם עורך דינם באם החיוב הוצא בהתאם לדין על ידי העירייה. ככל שלדעת עורך הדין החיוב אינו מבוסס בדין, זכותו של כל אזרח להגיש ערר על החלת הועדה המקומית לתכנון ובניה בגין חיוב בהיטל השבחה.

 

ליטיגציה, היא הבאת הטיעונים בפני שופט, ולאחרונה ייצגתי אחת ממרשותיי בהליך ערר על חיוב בגין היטל השבחה, כאשר השמאי המוסכם שמונה להליך זה צידד בעמדת מרשתי כי לא היה כל בסיס לחייב את מרשתי בהיטל השבחה.

תמונת אווירה - עיר

שלחו הודעה