משפטי אזרחי

תחומי התמחות: civil

  • ייצוג בעלי עניין בתאגיד מייסוד החברה.
  • הסכמי מייסדים.
  • ייעוץ שוטף לדירקטוריון החברה ולאסיפה הכללית בעיניין לדיני החברות.

 

בשנה וחצי האחרונות רשם החברות השיק שירות אינטרנטי המאפשר לבצע פעולות מגוונות דרך הגשת מסמכים משפטיים באינטרנט. הדבר נכון גם להליך הראשוני של כל מסמכי הקמת החברה, רישום דירקטורים, רישום בעלי המניות, שם החברה, שינוי שם החברה ועוד. שירות זה הופך הקמת חברות וביצוע הפעולות השוטפות בחברות, הגדלות הון, שינוי מרשם, שינוי כתובת ועוד בצורה יעילה הרבה יותר.

כמובן שיש לשים לב כי עצם נגישות השירות עצמה אינה מהווה תחליף להתייעצות הראשונית והמוקפדת שיש לעשות לדעתי לצורך הקמת חברה בעורך דין המתמחה בתחום על מנת לוודא שאכן הסכם המייסדים בין בעלי המניות משקף היטב את רצון הצדדים, את יחסי הכוחות הנכונים בין בעלי המניות ומעגן את אבני הדרך החשובים של החברה לקראת יציאתה לדרך כגון: מנגנון השקעת ההון בין בעלי המניות, מנגנון קבלת ההחלטות, מנגנון חלוקת דיבידנדים, מינוי נושאי משרה, מנגנון DEADLOCK מנגנון בירור סכסוכים ועוד.

הסכם מייסידים מקיף, מקצועי  על ידי עורך דין מומחה בתחום יאפשר לצדדים להסכם המייסדים הן וודאות יותר גדולה בתפעול השוטף של החברה והן פתרונות פרקטיים וממשיים לפתרון מחלוקות בין בעלי המניות.

תמונת אווירה - עיר

שלחו הודעה