דירה להשקעה בשכונת התקווה תל אביב

גם שכונת התקווה מצטרפת יחסית מאוחרת לעליית מחירי הנדל"ן בתל אביב בפרט ובישראל בכלל. יש לשים לב כי מרבית השטחים בשכונת התקווה הינם שטחים לא מוסדרים מבחינת הרישום, כלומר הבניינים הקיימים יושבים על קרקע לא מוסדרת ונרשמו במוש"ע (כל אחד מבעלי הקרקע מחזיק חלק יחסי בעלות בכל גרגר וגרגר של האדמה ללא ייחדו הקרקע לבניין הספציפי וללא רישום הבניין כבית משותף והדירות בלשכת רישום המקרקעין).

עובדה זו למעשה מונעת מרוכשי דירות בשכונה לקבל מימון (משכנתא מהבנק) לרכישת הנכסים ולכן נכון להיום מי שמעוניין לרכוש בשכונת התקווה דירה צריך לדעת שיהיה חייב הון עצמי מלא לרכישת הדירה ו/או לקבל מבנק הלוואה לכל מטרה (בתנאים פחות נוחים משמעותית ממשכנתא לרכישת נכס).

עו"ד עידו היימר – ליווי עסקאות מקרקעין בתל אביב